عصر رایانه

(فناوری - شبکه - اینترنت - نرم/سخت افزار )

مدیریت استفاده از برق در یک کامپیوتر
ساعت ۱:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢۱  
مدیریت استفاده از برق در یک کامپیوتر قابل حمل با استفاده از گزینه ‏Power options ‎‏ در کنترل پنل ( پنجره کنترل/ ‏control panel ‎‏ ) ‏کامپیوترتان، شما قادر خواهید بود میزان استفاده از برق باطری در کامپیوتر قابل حملتان را ‏کاهش دهید و همچنان کامپیوتر را برای مواقع ضروری آماده و قابل استفاده نگاه دارید. شما ‏می توانید مجموعه باطری ها را جداگانه و یا باهم مشاهده کنید و کامپیوترتان را به گونه ای ‏تنظیم کنید که هنگامی که سطح شارژ باطری کم شد با بوق اخطار شما را از این مسئله آگاه ‏کند.‏
‏ مدیریت استفاده از برق در یک کامپیوتر قابل حمل‏ با استفاده از گزینه ‏Power options ‎‏ در کنترل پنل ( پنجره کنترل/ ‏control panel ‎‏ ) کامپیوترتان، شما ‏قادر خواهید بود میزان استفاده از برق باطری در کامپیوتر قابل حملتان را کاهش دهید و همچنان کامپیوتر ‏را برای مواقع ضروری آماده و قابل استفاده نگاه دارید. شما می توانید مجموعه باطری ها را جداگانه و یا ‏باهم مشاهده کنید و کامپیوترتان را به گونه ای تنظیم کنید که هنگامی که سطح شارژ باطری کم شد با ‏بوق اخطار شما را از این مسئله آگاه کند.‏ برای ذخیره باطری، شما می توانید کامپیوترتان را در وضعیت انتظار (‏standby‏ ) و یا نیمه خاموش ( ‏Hibernate‏ )قرار دهید.‏ حالت های ‏Hibernate, standby‏ ( انتظار و نیمه خاموش ) ‏ وضعیت ‏Standby‏:‏‎ Standby‎حالتی است که در آن به منظور ذخیره و صرفه جویی در مصرف برق مانیتور و ‏دیسک سخت کامپیوتر شما به حالت خاموش در می آیند. هنگامی که شماقصد می کنید دوباره از ‏کامپیوتر استفاده کنید، کامپیوتر سریعاَ از حالت ‏Standby‏ خارج می شود و ‏Desktop ‎‏ شما دقیقاَ به ‏حالتی که شما قبل از ‏Standby‏ داشتید، فعال می شود.از حالت ‏Standby‏ زمانی استفاده کنید که در حین ‏کارکردن تصمیم می گیرد مدت زمان کوتاهی دست از کار بکشید. از آنجائیکه در حالت ‏Standby‏ اطلاعات ‏موجود برروی حافظه موقت کامپیوترتان روی دیسک سخت ذخیره نمی شوند، چنانچه جریان برق به علتی ‏دچار اختلال شود، شما اطلاعات ذخیره نشده تان را از دست خواهید داد.‏ برای اینکه کامپیوترتان به صورت خودکار وارد حالت ‏Standby‏ شود:‏ ‏1- گزینه ‏Power options ‎‏ را در کنترل پنل ( ‏control panel‏ ) باز کنید‏ ‏2- در قسمت ‏Power Schemes‏ روی پیکان سرپایین کلیک کنید و سپس گزینه ‏Portable / laptop‏ را ‏انتخاب کنید.تنظیمات زمان برای طرح های ذخیره ی برق در قسمت های ‏System Standby‏ ، ‏Turn off ‎hard disks, Turn off monitor‏ نمایش داده می شود.‏ ‏3- برای اینکه در حالت ‏Standby‏ مانیتورتان پیش از کامپیوترتان خاموش شود، زمانی در کادر ‏Turn off ‎monitor ‎‏ انتخاب کنید‏ ‏4- برای اینکه در حالت ‏Standby‏ دیسک سخت کامپیوترتان قبل از کامپیوتر خاموش شود،زمانی رادر کادر ‏off hard disks‏ ‏Turn ‎انتخاب کنید ‏5- دکمه ‏OK‏ را جهت بستن کادر محاوره ‏Power options properties‏ کلیک کنید.‏ برای اینکه کامپیوترتان را به صورت دستی درحالت ‏Standby‏ قرار دهید:‏ ‏1-‏ گزینه ی ‏Power options‏ را در کنترل پنل باز کنید.‏ ‏2-‏ در کادر ‏Power options properties‏ روی برگه ی ‏Advanced‏ کلیک کنید. ‏ ‏3-‏ درزیرگزینهWhen I press the power button on my computer‏ ‏ روی گزینه ی ‏Standby‏ کلیک کنید. چنانچه کامپیوتر شما یک کامپیوتر قابل حمل است روی گزینه ‏Standby‏ در زیر قسمت ‏When I clos the lib of my protable computer‎‏ کلیک کنید‏ ‏4-‏ دگمه ‏ok‏ و یا ‏Apply‏ را کلیک کنید و دکمه ‏Power‏ کامپیوتر را بفشارید و یا درپوش کامپیوتر قابل ‏حملتان را ببندید.‏ وضعیت نیمه خاموش ‏Hibernate‏ ‏ Hibernate‏ وضعیتی است که در آن کامپیوتر شما جهت ذخیره برق خاموش می شود، اما ابتدا تمام ‏موارد موجود در حافظه موقت کامپیوترتان روی دیسک سخت ذخیره می شود. هنگامی که شما ‏کامپیوترتان را بار گذاری می کنید، ‏Desktop‏ شما درست همانند زمان پیش از ‏Hibernate‏ کردن فعال ‏خواهد شد. از گزینه ‏Hibernation‏ زمانی استفاده کنید که در حین کار برای مدت زمان طولانی دستگاه را ‏ترک خواهید کرد.‏ برای اینکه کامپیوترتان به طور خودکار‎ Hibernate‎شود‎:‎ ‏1-‏ در کنترل پنل گزینه ‏Power options‏ را باز کنید‏ ‏2-‏ بر روی برگه ی‏Hibernate‏ گزینه ‏Enable hibernation‏ را انتخاب کنید و سپس ‏Apply‏ را کلیک ‏کنید ‏3-‏ روی برگهschemes‏ ‏Power‏ کلیک کنیدودرقسمتsystem Hibernation ‎زمانی را مشخص ‏کنید. کامپیوتر شما بعد از اینکه برای مدت زمان خاصی استفاده نشد به حالت ‏Hibernate‏ در می آید.‏ ‏4-‏ برای بستن کادر محاوره ‏power option properties‏ دکمه ‏OK‏ را کلیک کنید.‏ برای اینکه کامپیوترتان را به صورت دستی به حالت ‏hibernate‏ در آورید:‏ ‏1-‏ درکنترل پنل ‏Power option properties ‎‏ را کلیک کنید.‏ ‏2-‏ در پنجره‎ ‎‏ ‏Power option properties‏ روی برگه ‏advanced‏ کلیک کنید.‏ ‏3-در زیر قسمت ‏When I press the power button on my computer‏ بر روی ‏Hibernate‏ کلیک ‏کنید. چنانچه از کامپیوتر قابل حمل استفاده می کنید در زیر قسمت ‏When I clos the lid of my ‎protable computer‏ روی ‏Hibernate‏ کلیک کنید.‏ ‏3-‏ بررویOK‏ و یا ‏Apply‏ کلیک کنید و سپس دکمه ‏Power‏ را فشار دهید و یا در کامپیوتر قابل ‏حملتان را ببندید‎.‎ آزمون پس از مطالعه سوالات درک مطلب ‏. به سوالات زیر پاسخ دهید.‏ ‏1-‏ به چه منظور شما باید میزان برق مصرفی را در یک کامپیوتر قابل حمل مدیریت کنید؟‏ ‏2-‏ حالت‎ standbyچیست؟ ‏3-‏ تفاوت دو وضعیتstandby‏ و‏Hibernate‏ چیست؟‏ ‏ ‏ ‏. پاسخ صحیح را انتخاب کنید.‏ ‏1-‏ آیکن( نماد) ‏Power options‏ در کجا قرار دارد؟‏ a‏)‏ در منوی ‏Start b‏)‏ در کنترل پنل ( ‏Control panel‏ )‏ c‏)‏ در برگه ی ‏Power Scheme‏ ‏ ‏2-‏ ما از حالت ‏standby‏ برای............ هنگامی که برای مدت کوتاهی کامپیوتر را ترک می کنیم ‏استفاده می کنیم.‏ a‏)‏ قطع جریان برق b‏)‏ افزایش جریان برق c‏)‏ ذخیره و صرفه جویی در جریان برق.‏ ‎-3 ‎برای اینکه دیسک سخت پیش از ‏standby‏ شدن کامپیوترتان خاموش شود، یک زمان را در ............. ‏انتخاب کنید.‏ a‏) ‏Turn off monitor‏ ‏ b‏) ‏Turn off harddisks c‏) هر دو مورد ‏. صحیح و یا غلط بودن گزینه های زیر را مشخص کنید.‏ ‏1-‏ شما می توانید میزان مصرف برق را فقط در کامپیوترهای قابل حمل تنظیم کنید.‏ ‏2-‏ Power options ‎‏ برای طرح ریزی برنامه مصرف برق استفاده می شود.‏ ‏3-‏ Power options‏ در تمام گونه های کامپیوتر مشابه است.‏ ‏4-‏ در هردو مورد‎ standbyو ‏hibernate‏ پس از باز گذاری دوباره کامپیوتر، صفحه ‏desktop‏ شما ‏درست همانند زمان پیش از ترک سیستم بار گذاری خواهد شد.‏
کلمات کلیدی: ویندوز